Koolitused

Energiasäästlik ehitamine. Ehitusfüüsika ja materjalitehnoloogiad.

2022

Koolituskava

Avatäidete paigaldus, paigaldusvuukide tihendamine, akna ja ukse aluste vormistamine ja hüdroisoleerimine, plekkide paigaldus. Nõuded ja regulatsioonid vs tegelikkus.

2022

Koolituskava

Innovaatiline passiivmaja ehitustehnoloogia: ICF ja plastbau

2022

Koolituskava

Passiivmaja. Liginullenergia. Ehitamise koolitus.

2022

Koolituskava

Teibid ja teipimine. Aluskatte/tuuletõkke teibid. Aurutõkke teibid. Aknateibid. Teipimise teooria ja praktika.

2022

Koolituskava

Looduslähedased ehitusmaterjalid ja ehitusfüüsika kaasaegsetes naturaalsetes majades.

2022

Koolituskava

Katuste ehitamine. EVS 920 standardisarja katuseehitusreeglid. Minu kirjutatud standard EVS 920-1 Katuseehitusreglid, Üldnõuded.

2022

Koolituskava

Õhukupidavate hoonete ehitamine. Aluskatted, tuuletõkked, aurutõkked. Ehitusfüüsika ja materjalide toimivus. Kuidas valida materjale tehniliste andmete alusel.

2022

Koolituskava

Soojustusmaterjalid ja soojustamine. Materjalitehnoloogiad, toimivus ja ehitusfüüsika. PIR/PUR, EPS/XPS, mineraalvillad, naturaalsoojustused. Puistevillad ja nende paigaldus.

2022

Koolituskava

Sandwich tüüpi hoonete tihendamine.

2022

Koolituskava

Tuuletõkkelahendused, materjalid ja toimivus, võrdlev avalüüs ja nende tihendamine 3h

2022

Koolituskava
Telefon +372 50 11 324
E-post info@marguslaats.ee
www.marguslaats.ee

Copyright 2022