Margus Laats

Tehniline konsultant

Tööalaselt mind huvitavad teemad:

 • Energiatõhus kuluoptimaalne ehitamine ja projekteerimine
 • Ehitusüüsika, niiskus- ja soojustehnika
 • Ehitusmaterjalitehnoloogiad, materjalide tehnoloogiline innovatsioon
 • Ehitusmaterjalide toimivus ja ajas kestvus, vananemiskindlus
 • Teadmiste, kogemuste (nii positiivsete kui negatiivsete) jagamine läbi koolituste, praktikumide ja seminaride
 • Eesti katuseehitusreeglite ja juhendmaterjalide loomine
 • Eesti fassaadiehitusreeglite ja juhendmaterjalide loomine

Kuidas saan sind aidata:

 • Kaldkatuse projekteerimise ja kavandamise nõustamine
 • Tuulduvate fassaadide projekteerimise ja kavandamise nõustamine
 • Ehitustehniliste lahenduste väljatöötamine, piirdetarindite sõlmed
 • Ehitusmaterjalide ja toodete valiku nõustamine, materjalide koostoimete ja kokkusobivuse hindamine
 • Teie firmasisese koolituse läbiviimine:

Margus Laats Koolitused

Koolitus: Energiasäästlik ehitamine. Ehitusfüüsika ja materjalitehnoloogiad


Vaata koolituskava

Koolitus: Avatäidete paigaldus, paigaldusvuukide tihendamine, akna ja ukse aluste vormistamine ja hüdroisoleerimine, plekkide paigaldus. Nõuded ja regulatsioonid vs tegelikkus.


Vaata koolituskava

Koolitus: Innovaatiline passiivmaja ehitustehnoloogia: ICF ja plastbau


Vaata koolituskava
 • Projekteerimise- ja ehituse projektijuhtimise teenused
 • Katuse- ja fassaaditööde sisuline kvaliteedijärelevalve (mitte OJV ehitusseaduse mõttes)
 • Hoonete õhupidavuse tagamise teenused: lepime kokku õhulekke arvus ja meie teostame tihendustööde projekteerimise ja ehitamise
 • Puistevilla paigaldusteenused, nii horisontaal-, kald kui ka -vertikaal tarinditesse

Artiklid ja kirjutised

Minu kontaktandmed:

E-posti aadress: info@marguslaats.ee
Telefoni number: +372 50 11 324
Facebook:
LinkedIn:
Telefon +372 50 11 324
E-post info@marguslaats.ee
www.marguslaats.ee

Copyright 2022